RAJZELEMZÉS

A rajzolás az ember egyik legősibb kifejezési formája és egyben a legfontosabb művészi kifejezési formák egyike is.

A rajzelemzés (rajzvizsgálat) a képi kifejezéspszichológia tudományterületének része. A rajzok gyermeknél és felnőttnél is kifejezik a rajzoló egyéniségét, személyiségét, lelki-, fizikai, érzelmi, egészségi állapotát, jellemzik kapcsolatait, viszonyát külső és belső világához, kapcsolatát a tudatalattival. A projektív rajzok legfontosabb előnye az egyedi válaszok és a személyiség mély rétegeibe történő betekintés lehetősége.

Ahhoz, hogy a rajzelemzés módszerével megfelelő képet kapjunk a rajzoló belső világáról, érzéseiről, legalább 3, de inkább 5-6 rajz elemzése szükséges. A rajzokban megjelenő szimbólumokat nem szigorú szabályrendszer alapján értékelem, a Hétlépéses Rajzelemzési módszerrel dolgozom, mely az anamnézist, a rajzolás körülményeit, a verbális és non verbális reakciókat, a rajzolás intenzitását, a rajz érzelmi – hangulati tónusát, az utóteszt eredményeit és még számos aspektust figyelembe véve, komplex módon tárja fel a rajz és ezzel a rajzoló tényleges mondandóját.

Ebből adódóan a tesztek felvétele mindig személyes (vagy megfelelő feltételek mellett online) jelenéletet kíván. Egy témában a rajzoló életkora, a rajzolás intenzitása, a tesztek és egyéb körülmények függvényében 2-3 alkalom szükséges a rajzok felvételéhez. A módszer gyermek és felnőtt rajzok elemzésére egyaránt alkalmas és kifejezetten alkalmas olyan helyzetek megoldására, amikor nehézséget okoz, beszélni az értelmekről vagy épp mi magunk sem látunk tisztán a belső indíttatásaink, elfolytott érzelmeink kapcsán.

A tudományos szemléletű rajzelemzés egy módszer, mely repertoárja igen gazdag. Az alábbi rajzelemzési tesztekkel dolgozom:

Képi kifejezéspszichológiai ismereteket primer, illetve szekunder prevenciós és szűrővizsgálati céllal, magatartási és beilleszkedési problémák esetében, az érzelmi-indulati élet zavarai esetében, illetve tanulási és teljesítményzavarok esetén alkalmazunk, ha a gyermek teljesítménye képességei alatt marad, illetve az iskolaérettség megállapításával kapcsolatos kérdésekben.

Tematikus szempontból a képi kifejezéspszichológia hagyományos alkalmazási területei a személyiségstruktúra és a személyiségdinamika bizonyos területeinek felmérése, például az énerő, az elhárító mechanizmusok típusai, az alkalmazkodás általános módja, realitásvizsgálat, affektív működések, fantáziaműködés, konfliktustípusok, nemi identitás, regresszió, a motivációk, szükségletek, interperszonális és tárgykapcsolatok, agresszió, dependencia, kreativitás vizsgálata.

A klasszikus hasznosítási területek közé tartozik a traumák, neurotikus konfliktusok vizsgálata, az énkép és a testséma, az intellektuális érettség, kognitív fejlettség, a szülőkhöz és családhoz fűződő viszony és a szülőkhöz való kötődés.

Felhasznált irodalom:

Vass Zoltán: A képi kifejezés tágabb kontextusa

https://hu.wikipedia.org/wiki/Rajzelemzes

KERESS BIZALOMMAL ÉS NÉZZÜK MEG EGYÜTT, MIT REJTENEK A GYERMEKED VAGY A TE RAJZAID